Zákon o ovzduší - ochrana proti světelnému znečištění

Vážený pane senátore / paní senátorko,

V současné době je Senátem projednáván zákon o ovzduší jehož součástí je také prevence světelného znečištění. Jsem velice rád, že se tato prevence světelného znečištění objevila v návrhu zákona. Byl bych velice rád (a jistě nejen já, ale také mnoho dalších spoluobčanů) kdyby jste tento návrh podpořil(a) a zákon byl schválen. Tento zákon dle mého názoru nikomu neublíží, ale všem pomůže. Chci připomenout a především zdůraznit, že cílem zákona není nesvítit, ale jen světlo usměrnit tam, kam jej opravdu potřebujeme a také stanovit, jak hodně (jak nejvíce) na daném místě svítit. Co mne k tomu vede? Současná situace:

1. Neexistuje - není stanovena horní hranice toho, jak hodně a kam se může svítit.

2. Současný trend je dávat osvětlovací tělesa všude a to i tam, kde to není nutné a dávat jich co nejvíce - rozestup jednotlivých stožárů od sebe je v poměru k jejich výšce několikanásobně menší (stožáry s osvětlovacími tělesy jsou příliš blízko u sebe), než je pro dané osvětlovací těleso navrženo - to ovšem nikdo nekontroluje.

3. V současné době se masivně začínají používat svítidla ve tvaru koule a jim podobná, která svítí úplně všude, do stran a také nahoru - to je přece zbytečné plýtvání penězi nás - daňových poplatníků. Navíc se tato svítidla používají i tam kde nemají žádný význam. Stačí se jen porozhlédnout kolem sebe.

4. Tuto špatnou situaci lze napravit používáním plně cloněných osvětlovacích těles, která svítí jen tam, kam to potřebujeme (na silnici, chodník apod.) - v některých státech už se používají, u nás se už také taková správná svítidla začínají používat a je možno si na první pohled všimnout jejich výhod. Mnohem více a častěji se ale využívá toho, že není stanoven horní limit a přípustné směry v osvětlování.

5. Lidé, kteří nemají zájem na této nápravě argumentují tím, že při používání plně cloněných svítidel je nutný menší rozestup stožárů a tím větší investice. Jak si můžete všimnout na našich komunikacích, rozestup stožárů je většinou asi tří-násobek jejich výšky, tudíž je možno plně cloněná svítidla používat. "Hustota" stožárů se svítidly je nyní dvakrát větší - pro většinu použitých svítidel by měl být rozestup stožárů asi 6-ti násobek jejich výšky. I nově zřizované osvětlovací soustavy na našich komunikacích mají rozestup stožárů většinou tří-násobek jejich výšky. Navíc se ušetří finance tím, že takové svítidlo nemusí být tak výkonné, protože nebude svítit lidem do očí - nebude nás oslňovat, budeme vidět lépe, protože se naše oči nebudou přizpůsobovat nadbytečnému oslnění jako je tomu nyní.

6. Mne jako řidiče obtěžují osvětlovací tělesa např. tím, že nesvítí jen dolů na silnici, ale také do očí-oslňují, protože nejsou plně cloněná a světlo z nich vycházející jde také do vodorovných a jim blízkých směrů a zvyšují riziko dopravní nehody.

7. Vadí mi také např. to, že se světlo z pouliční lampy svítí do oken a ruší spánek a tím také zdraví. Zatáhnutím žaluzií se situace nevyřeší - ráno je pak přirozeného světla nedostatek.

8. Jak jsem zjistil u příslušných odborníků, umělé světlo v noci také výrazně poškozuje přírodu, např. stromy - dříve jsme přírodu ničili kouřícími komíny, teď pro změnu všude přítomným světlem.

Předem Vám děkuji, i za další své spoluobčany se kterými jsem o této věci hovořil, za případnou podporu.

S pozdravem,

Tomáš Hynek
Ostrava